Polaroid
Đây là 1 lỗi của Team mới có, bạn chỉ cần trồng cây sao cho giờ thu hoạch vào khoảg 21h => 24h là được. Khi thu hoạch xog thì bạn đừng gieo hạt, bạn hãy thoát khỏi nôg trại 10phút => 15phút rồi vào lại nông trại bạn sẽ được thu hoạch lần nữa!
Đầu tiên bạn vào công viên hay vào đâu cũng được. Bảo ai hôn hay đánh minh. Xong thi bạn nhanh tay ấn Thoát vào nông trại lúc đó bạn tưới nước, bón phân, tiem benh... nhah nhu điên.