Teya Salat
+Soạn tin theo cú pháp : Team(dấu cách)DK(dấu cách)TenTaiKhoan(dấu cách)MatKhau gửi 8022
(Vì 8022 là tổng đài của teamobi nên chi phí chỉ có 500 đồng)
Chú ý chỉ tạo tối đa 3 nick cho một số điện thoại.
Với game avatar bạn thoải mái lựa chọn đồ lượng cho nhân vật của mình khi đăng nhập lần đầu