Có cách khá hay để ẩn file(nhạy cảm) cho dòng s40 của nokia)
-b1:vào thẻ nhớ tạo 1 thư mục có đuôi .jad (ví dụ: video.jad)
-b2:chuyển file cần giấu vào thư mục vừa tạo.
-b3:tạo một thư mục nữa có đuôi .jar (ví dụ: video.jar) 2 thư mục tạo ở trên phải trùng tên nhau
-b4:tạo xong thư mục có đuôi .jar thi thư mục có đuôi .jad sẽ bị ẩn.nếu muốn hiện lại thì xoá thư mục có đuôi .jar đi là được

Old school Easter eggs.