80s toys - Atari. I still have
Cách chơi tiếp trò ninja 2 demo : -thoát game vào lại và chơi mới.
-khi đến cánh đồng fuki thì chỉ đánh cào cào vs bù nhìn để nhặt tiền(chú ý là ko đc đi đến đánh bọn áo đỏ ko là hỏng đấy) khi nào được khoảng 2000$ thì mở bản đồ rồi về trường.
-lúc này bạn vẫn ở lv 30 đến gặp thầy hiệu trưởng làm nhjệm vụ tiếp.khi đi đến đoạn có cái cầu gãy có 1 đườg để đi xuốg bạn đừng đi xuống mà lấy đà nhảy wa cái cầu vừa nhảy vừa chém là wa.
-thế là có thể đi đến các map khác khi đến đoan map ở cuốj bản đồ thì sẽ bị ứng dụng sai bị djs ra vào lại tắt âm thanh và để hjnh ảnh thấp là ok.ko nên mở bản đồ ở các map này ko thì bi dis đấy.